Taller de Prevención de Alcol e Drogas

Taller de Prevención de Alcol e Drogas


iSpeech

Continuamos coa nosa colaboración no Centro de Educación Especial Avelino Montero de Pontevedra.

Este mes de Outubro comezamos co primeiro módulo dun taller de sensibilización e información para previr o consumo de alcol e drogas que continuará durante os meses de Novembro e Decembro.
Informaremos sobre os efectos, riscos e consecuencias do seu uso/abuso, así como de coñecer os mitos e crenzas erradas presentes na nosa sociedade sobre o seu consumo, facilitando a percepción do risco en todos os aspectos.

Un taller que foi moi ben acollido por parte d@s moz@s e d@s monitor@s encargad@s de impartilo.

Moitas grazas a tod@s.

 

 


Menores e alcol


https://www.ispeech.org/text.to.speech


Maio -2019- no Colexio Avelino Montero


iSpeech

2ª parte do taller de bebidas saudables.

Aprendendo a preparar bebidas sin alcol e a vez reforzando o traballo en equipo e habilidades.

SIN ALCOL tamén hay diversión.... 😎


Abril -2019- en Avelino Montero


Powered by iSpeech

1ª parte do taller de bebidas saudables.


Obradoiro de habilidades


Text to Speech Voices
MARZO -2019-

Desde F.A.R.G.A. e coa colaboración da Academia Isa Naveiro, como é habitual todos os meses, seguimos levando a cabo charlas de sensibilización sobre as consecuencias negativas do consumo de alcol, así como a realización de diversos talleres de actividades, onde os/as moz@s do Colexio de Educación Especial Avelino Montero, adquiren habilidades que lles axudan a ocupar o seu tempo de lecer, facéndolles ver que hai outras formas de diversión sen a necesidade de recorrer ao consumo de alcol.

Agradecer á Dirección deste Centro a súa colaboración, e que nos permita participar nesta labor.


Problemas co alcol na adolescencia


iSpeech

O alcol nos mozos
A adolescencia representa a transición da nenez á idade adulta, é dicir, é un período de desenvolvemento onde a persoa adquire as capacidades físicas e psíquicas que a identificarán como desenvolta, especialmente as sexuais, que lle permitirán reproducirse. Ao ser unha etapa de profundos cambios, está marcada pola inestabilidade e, na maioría das ocasións, o desconcerto e a confusión dos propios novos ante os seus cambios.

Durante esta fase de desenvolvemento, os mozos móstranse moito máis vulnerables ante algúns riscos saudables, como o consumo de alcol e drogas.
¿Por que os adolescentes empezan a beber?
Nas etapas inicial e media da adolescencia (desde os 11 aos 17 anos), os mozos desenvolven unha imaxe propia, un rol que buscan proxectar e potenciar ante os demais. O desenvolvemento da personalidade provoca no adolescente a necesidade de independencia fronte ao núcleo familiar e a procura de integración en grupos sociais. Esta necesidade de pertencer a un grupo pode levar aos mozos para desenvolver comportamentos de risco, como o consumo de alcol. Os hábitos levados a cabo dentro da contorna de familia e amigos son cruciais á hora de previr ou fomentar o consumo de alcol.

O adolescente tamén desenvolve neste tempo unha sensación de fortaleza e invulnerabilidade, o que pode carrexar que o mozo desenvolva comportamentos de risco e comece a consumir alcol e drogas.

Os adolescentes son máis vulnerables ao alcol
Isto débese a que aínda non se alcanzou a etapa adulta e o mozo atópase nunha fase de formación e desenvolvemento, polo que as consecuencias para a saúde son maiores que para un adulto maduro. Ademais dos riscos derivados da inxesta de alcol na saúde física, os danos máis prexudiciais a estas idades prodúcense na saúde mental.

O cerebro do adolescente atópase en constante desenvolvemento e crecemento; durante a adolescencia o mozo vai adquirir todas as capacidades de razoamento, planificación, procesamento da información, capacidade discursiva e todas as propiedades do pensamento abstracto. O consumo de alcol durante esta etapa de adquisición e desenvolvemento destas habilidades pode estancar o proceso e dar como resultado un adulto que presente importantes carencias no pensamento maduro.

O alcol tamén prexudica as zonas do cerebro responsables da memoria e da aprendizaxe, que tamén se atopan en desenvolvemento e que dificultan excesivamente e prexudican a capacidade de crear e almacenar recordos, a atención e a concentración. Estas habilidades son imprescindibles para o desenvolvemento da educación e a aprendizaxe, polo que, a longo prazo, a súa carencia ou o seu desenvolvemento incompleto poden traer graves consecuencias.

Ademais dos riscos para o desenvolvemento do pensamento maduro e a capacidade cognitiva, o consumo de alcol en adolescentes afectan excesivamente á conduta, o que pode provocar o desenvolvemento dun comportamento agresivo que dificulte o correcto desenvolvemento das relacións sociais.

Outros riscos do consumo de alcol en adolescentes

A Organización Mundial da Saúde (OMS) establece unha serie de prexuízos derivados do consumo de alcol, entre os que destacan:

Fomento das relacións sexuais sen protección, o que carrexa o contaxio de enfermidades de transmisión sexual e outros riscos como o embarazo precoz.

Accidentes de tráfico e tránsito, que representan unha das maiores causas de morte prematura entre os mozos.

Proliferación e desenvolvemento da violencia, especialmente da violencia de xénero.

Prevención
Para paliar e previr o consumo de alcol entre os adolescentes é necesario articular unha serie de medidas con este obxectivo:

Fixar unha idade para comprar e consumir alcol e regular a forma en que se promocionan as bebidas alcohólicas.

Fomentar a relación e o diálogo entre pais e adolescentes: A influencia da contorna familiar é crucial para que o mozo siga uns hábitos saudables e evite o consumo de alcol.

Fomentar, mediante o uso de campañas, a concienciación acerca dos graves riscos que carrexa o consumo de alcol a calquera idade, pero especialmente entre os mozos.
O consumo de alcol en adolescentes teñen consecuencias a curto e longo prazo
Un metanálisis que analizou 54 estudos que inclúen medidas cuantitativas sobre as consecuencias do consumo de alcol durante a adolescencia e determinou que existen efectos adversos a curto e longo prazo, como a dependencia á substancia, condutas delituosas, problemas mentais ou abandono escolar. Esta investigación foi publicada en PLoS Medicine.

Aínda que existen probas consistentes de que un consumo elevado de alcol na adolescencia continúa na idade adulta, a maioría destes estudos non pode apoiar a causalidade directa debido aos seus deseños.

Segundo o autor principal, Jim McCambridge, da Escola de Londres de Hixiene e Medicina Tropical, no Reino Unido, "as bases das evidencias sobre as consecuencias a longo prazo non é tan extensa nin tan convincente como podería ser". A pesar desta limitación, "o consumo de alcol en certas idades parece unha causa máis que probable do aumento do consumo na idade adulta".
Fonte: Redacción CuidatePlus


  • 0

F.A.R.G.A.


https://www.ispeech.org

A Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Galicia, F.A.R.G.A., coa colaboración da E.T.L. Argalladas e da Academia Isa Naveiro, continúa levando a cabo diversas actividades no colexio de educación especial.

Como cada primeiro xoves de cada mes, acudimos ao colexio Avelino Montero de Pontevedra para sensibilizar e informar os mozos das consecuencias do consumo de alcol, charlas que se compaxinan con diversas actividades, coa finalidade de facerlles ver que hai máis opcións de pasar o tempo libre máis saudables e divertidas que o consumo de alcol.

Este mes tocoulles un divertido taller de barro.

Ahí queda o resultado das súas obras... 😆  😎 


Aumento de consumo de alcol entre os xóvenes.


https://www.ispeech.org/text.to.speech

O crecente consumo de alcol entre os adolescentes e os mozos fixo que as autoridades sanitarias advirtan do enorme perigo que para a saúde individual e social pode representar este nocivo hábito. E é que, a pesar da súa enorme difusión e habitual consumo na nosa sociedade, podemos asegurar que o alcol etílico é unha droga, consentida e tolerada, pero o é no estrito sentido da palabra, pois o seu consumo en elevadas cantidades xera os efectos doutras substancias estupefacientes. É dicir, dá lugar a un patrón patolóxico de consumo, ocasiona deterioración da actividade física e intelectual así como da personalidade e produce dependencia con signos físicos e psíquicos de síndrome de abstinencia. Nestas datas nas que o consumo de alcol entre mozos e adolescentes, así como o resto da poboación, é máis elevado, repasamos que riscos entraña e que podemos facer para reducir o consumo.
Os adolescentes e o alcol
Nos últimos anos, gran número de adolescentes adquiriron o costume de saír de noite e prolongar estas saídas ata altas horas da madrugada. Esta práctica derivou nun fenómeno social coñecido como ‘botellón’, que consiste, basicamente, en consumir bebidas alcohólicas, xeralmente, mesturadas, e en cantidades elevadas, ao aire libre e en grandes e multitudinarios grupos, onde os mozos e adolescentes relaciónanse. En datas como Nadal increméntanse as celebracións nas que o alcol é o protagonista.

Xóvenes e alcol

Con todo, este hábito entraña un gran risco debido a que o consumo elevado de bebidas alcohólicas afecta gravemente o desenvolvemento do sistema nervioso central, á maduración neurolóxica e ao desenvolvemento psíquico e intelectual, sobre todo, nunha época da vida tan delicada e exposta a estas agresións como é a adolescencia.

A presenza do alcol abundante nestas reunións crea nos adolescentes un patrón de dependencia psíquica necesario para poder relacionarse entre si. Cando é necesario beber ou estar ‘alegre’ para poder socializar ou realizar determinadas actividades, ou só para relaxarse, estamos a entrar nun terreo perigoso que pode levarlles a unha dependencia alcohólica, para sempre.
Consecuencias do consumo de alcol
O efecto que o alcol exerce sobre os adolescentes nos seus inicios é enganoso, pois ao comezo da inxestión produce un efecto tónico e euforizante, con sensación de benestar, desinhibición social e relaxación psíquica. A medida que as cantidades aumentan aparecen outros efectos graves: diminución dos reflexos, excitación, linguaxe confusa, desequilibrio e diminución da sensibilidade con depresión progresiva do sistema nervioso central.

Se o consumo de alcol é elevado e realízase de forma habitual e periódica, aparecen problemas de saúde psíquica e física con falta de interese polas cousas, indolencia, falta de concentración, trastornos do soño, aumento da agresividade e tendencia á depresión. A eles, co tempo, uniranse problemas de saúde física, trastornos circulatorios, desnutrición e unha severa afectación hepática.

As repercusións psíquicas e sociais ás que este hábito de consumo dá lugar, co tempo, son devastadoras. Producirase unha deterioración progresiva da actividade académica ou laboral e das relacións sociais e familiares, dando lugar a graves trastornos da personalidade.


Intoxicación etílica
Outro dos grandes riscos do consumo elevado de alcol é a intoxicación etílica, que pode, mesmo, conducir á morte como lle ocorreu, por exemplo, hai varios anos, a unha moza de 12 anos. Suceso que conmocionou á opinión pública.

A maioría das intoxicacións etílicas nos mozos son accidentais. O alcol etílico absórbese moi rapidamente no tracto gastrointestinal e aparecen niveis máximos en sangue pasado medio hora despois da inxestión.

Os síntomas dunha intoxicación etílica dependen da cantidade inxerida, da velocidade da inxestión así como da tolerancia. Adoitan manifiestarse con falta de coordinación, fala lenta e confusa, visión dobre e/ou borrosa, depresión xeral e progresiva do sistema nervioso central, hipotermia, hipoglucemia, soño profundo e coma.


En su página de Facebook, una madre estadounidense difundió las imágenes de su hija mientras ella estaba en coma por beber demasiado alcohol. Foto: Facebook/ Melissa Aho.


Dependencia ao alcol en mozos
A dependencia alcohólica das fins de semana adoita ser o preludio de patoloxías de conduta máis graves na idade adulta. Se tes algún destes síntomas, modifica os teus hábitos e pon remedio canto antes:

Non te divirtes se non tomas bebidas alcohólicas.
Necesitas beber para relacionarche socialmente.
Séntesche incomodo se non tes bebida a man.
Séntesche culpable polo feito de beber.
Tes problemas familiares, laborais, académicos ou económicos por mor da bebida
Medidas para evitar o consumo de alcol en mozos
Para tentar solucionar este grave problema, debemos considerar a situación dos mozos e adolescentes no contexto social no que se desenvolven, é dicir, familia, escola, barrio, municipio, status socio económico familiar, educación e cultura.

Para coñecer o seu alcance, as cifras estadísticas son esclarecedoras:

Segundo datos da poboación escolar realizados pola Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, a idade media de inicio no consumo de alcol entre os escolares é de 13,6 anos e a idade media de inicio de consumo semanal sitúase nos 14,9 anos. O 84% dos escolares consumiu alcol nalgunha ocasión, e o 43% consome alcol as fins de semana ou polo menos unha vez á semana. O 40% recoñece ter polo menos un episodio de embriaguez.

O consumo de alcol polos adolescentes fundaméntase na permisividade e a tolerancia dos adultos e da sociedade en xeral.
As medidas encamiñadas a evitar que o alcol chegue ao seu poder serán das máis eficaces.
Deseñar programas de educación reforzando os efectos positivos do NON consumo de alcol sobre a saúde.
A implicación de pais, comunidade educativa, o marco lexislativo e as medidas de prevención deben ir encamiñadas a evitar o contacto dos adolescentes co alcol.
Atrasar todo o posible a idade para permitir o inicio de venda e consumo de alcol en mozos e adolescentes.

Fonte: Dr. Eduardo Junco


Traducir a…

Visitas

contador de visitas

Sígueme no Twiter

A %d blogueros les gusta esto: