Entrevista Asociación de Alcohólicos de Pontevedra

  • 0

Entrevista Asociación de Alcohólicos de Pontevedra


https://www.ispeech.org/text.to.speech
https://www.youtube.com/watch?v=mbCCn6beDLQ


Coñece o teu consumo. Sabes canto alcol consumes?


iSpeech.org

A través de dous sinxelos cuestionarios poderás saber canto alcol bebes realmente, detectar se realizas un consumo de risco e avaliar o teu consumo de alcol nun día de consumo.

Contestando a estas preguntas poderás comprobar que tipo de consumo realizas. Ao finalizar o breve cuestionario ofreceránseche, se é preciso, algúns consellos personalizados para reducir posibles riscos.
  Cuestionario 1º 
Con este cuestionario poderás coñecer a cantidade de alcol que bebes nun día normal de consumo.
  Cuestionario 2   

SI TES PROBLEMAS CO ALCOL, NON DUDES EN CONTACTAR COA ASOCIACIÓN MAIS CERCANA

"PODEMOS AXUDARCHE"


COVID-19 – O alcol NON te protexe


iSpeech


Como impacta o coronavirus no consumo de alcol e outras drogas


tts

A situación de emerxencia que estamos a vivir obríganos a todos a modificar os nosos hábitos e rutinas, o que nos afecta emocionalmente e pode provocar un aumento do consumo de alcol e outras drogas. A pesar diso, o impacto do confinamento ten características diferentes entre a poboación xeral e a poboación con trastorno por uso de substancias.


1. Como afecta o consumo destas substancias á poboación xeral

O consumo de alcol e outras drogas é habitual que aumente entre a poboación xeral durante as situacións de crises, como a que actualmente estamos a vivir por culpa da COVID-19. O inicio ou aumento do consumo de alcol e outras drogas durante esta etapa crítica pode desencadear un consumo problemático de substancias ou adicción a medio e longo prazo. Hai pouco os medios de comunicación informaron de que se incrementou considerablemente a compra de alcol, especialmente cervexa. Este aumento do consumo pode ser debido a que moitas persoas utilizan o alcol co obxectivo de relaxarse e entreterse mentres están na casa. Ao mesmo tempo, en épocas de crises, tamén crece o consumo de alcol entre as persoas que teñen menos posibilidades de adquirir as drogas que consomen habitualmente, polo que utilizan o alcol para substituír ou paliar as dificultades que iso lles comporta.

Mitos e verdades relacionados co consumo de alcol e outras drogas

A continuación, detallamos unha serie de mitos e verdades sobre o consumo de alcol e outras drogas para reflexionar, previr e tomar conciencia dos motivos que poden causar e motivar este consumo.

Mito: O alcol e as outras drogas relaxan e alivian a tensión

Realidade: Inicialmente o consumo pode xerar estados pracenteiros, pero despois pode:

xerar tensión e ansiedade
alterar o soño
ocasionar problemas de saúde
interferir nas nosas relacións familiares
limitar a capacidade de afrontar os problemas adecuadamente.
Mito: O alcol dá enerxía, activa e anima

Realidade: O alcol é un depresor do sistema nervioso e non é a solución para facer fronte ao aburrimento, a apatía e o desánimo provocado polo confinamento, xa que despois dunha breve sensación de pracer provocaranos máis descontrol nas emocións, fatiga e sentimentos de tristeza.

Mito: Consumir permíteme controlar mellor a situación

Realidade: Ao contrario, o consumo de alcol ou outras drogas limita a capacidade de autocontrol, o que dificulta seguir as esixentes medidas de confinamento e aumenta a probabilidade de contaxio.

Mito: Calma a dor

Realidade: O alcol ou a marihuana non son un recurso que utilizar para acougar a dor de enfermidades crónicas xa existentes, porque o seu consumo pode ter consecuencias graves para a saúde en xeral; ademais, o efecto é moi a curto prazo. Estas substancias poden xerar tolerancia e adicción e o seu consumo crónico aumenta a sensibilidade á dor. Débese evitar recorrer a medicación non prescrita ou aumentar a dose do que se está tomando sen consultar aos profesionais.

Mito: A cervexa non é alcol

Realidade: Unha cana de cervexa ten a mesma cantidade de alcol que unha copa de viño.

Mito: A cervexa quita a sede mellor que a auga

Realidade: A cervexa ten unha porcentaxe elevada de auga, pero o alcol que contén interfere na redución dunha hormona ( vasopresina), o que aumenta a secreción de ouriños. Por tanto, expúlsase máis líquido do que se inxere.

Mito: O alcol é un alimento

Realidade: O alcol aumenta a produción de graxa e non alimenta. Durante o confinamento aconséllase seguir uns bos hábitos alimentarios, sobre todo de consumo de froita e verdura.

Mito: Consumir facilita as relacións sexuais

Realidade: O alcol e outras drogas poden provocar desinhibición nun primeiro momento. Con todo, posteriormente interferen na capacidade sexual e impiden unha relación sexual plena. O consumo de alcol e drogas durante o confinamento pode inducir a practicar cibersexo ou sexting (envío de mensaxes sexuais) impulsivamente e expoñerse máis que se non se consome.

Mito: Se non consumo cada día, non teño un problema

Realidade: O dano provocado polo consumo relaciónase tanto coa cantidade como coa intensidade. É máis prexudicial beber grandes cantidades concentradas en pouco tempo.

Mito: O alcol e outras drogas axudan a durmir

Realidade: É posible que a ansiedade, o medo e o cambio de rutina producidos pola situación extraordinaria do momento provóquennos alteracións á hora de durmir. Recorrer a calquera substancia alterará a calidade do soño.

Mito: O consumo mata o virus

Realidade: Ningún estudo científico ha confirmado este rumor. O consumo excesivo de alcol diminúe as capacidades das defensas do organismo.

Mito: O alcol é bo para a saúde

Realidade: O seu consumo produce problemas físicos que poden representar un risco se se sofre a COVID-19.

Mito: Durante o confinamento non hai presión social

Realidade: A través das redes sociais circulan moitas mensaxes que convidan o consumo.

Mito: Durante a crise teño que aumentar a miña medicación psiquiátrica

Realidade: É importante seguir as pautas acordadas co médico. No caso de que sexa necesario, débese contactar telefonicamente con el.

Mito: O tabaco non é unha droga e calma a ansiedade

Realidade: O tabaco é unha droga estimulante e non calma a ansiedade senón a síndrome de abstinencia producido polo propio consumo.
Non só a cantidade do consumo é indicativo de problemática senón tamén se se consome para obter un efecto, paliar ou cambiar o estado psíquico (para animarse ou relaxarse) ou ben se se necesita beber para relacionarse cos demais ou para facer fronte a situacións adversas ou dificultades persoais.

Cando se debe buscar a axuda dun profesional?

Recoméndase prestar atención a calquera cambio no consumo de alcol ou outras drogas. No caso de que o consumo xere problemas, detéctese un incremento do consumo, ou das alteracións mentais, físicas ou sociais producidas por leste, é importante tentar reducir aos poucos a cantidade e frecuencia de consumo de alcol ou outras drogas. Se isto non é posible, deberíase tentar non seguir incrementando o consumo e solicitar axuda ao centro de referencia.

2. Recomendacións para pacientes con trastornos por consumo de substancias

A COVID-19 pode impactar de diferentes formas en persoas que teñan ou que tivesen problemas co consumo de alcol ou outras drogas.

As persoas con problemas relacionados co consumo de substancias poden ter máis probabilidade de experimentar malestar emocional durante a corentena. E, por outra banda, as persoas con máis malestar emocional corren máis risco de desenvolver unha adicción durante esta época de crise sanitaria.

É importante que as persoas que conseguisen deixar de consumir alcol e outras substancias manteñan a súa motivación e busquen novas estratexias para manter rutinas saudables e previr recaídas, xa que as medidas de confinamento poden provocar tensión e dificultades emocionais.

De modo similar, é posible que moitas persoas víronse afectadas polas medidas establecidas nos centros de atención e seguimento ( CAS), onde as visitas presenciais e as terapias grupais anuláronse.

Ante esta situación de pandemia, medidas como espaciar ou reducir os controis de ouriños, a prolongación da duración do tratamento no domicilio e a frecuencia de dispensación de metadona, poden afectar de maneira significativa a estas persoas.

Pero non deben implicar que o tratamento se abandone ou quede anulado, pódense facer as visitas por vía telefónica e contactar cos profesionais chamando ao CAS de referencia.

As persoas con trastornos por consumo de substancias teñen un risco máis alto de afectación polo coronavirus SARS- CoV-2.

A COVID-19 afecta particularmente os pulmóns, por tanto, o risco de sufrir problemas de saúde aumenta entre persoas que fuman tabaco, cannabis ou outras drogas. As persoas consumidoras de opiáceos corren máis risco de sufrir complicacións da COVID-19 debido para o efecto da droga a nivel respiratorio e pulmonar, e un risco maior en casos de sobredoses. O consumo de cocaína tamén provoca o constrinximento dos vasos sanguíneos, o que pode xerar problemas pulmonares e respiratorios.

É posible que por culpa da corentena sexa máis difícil conseguir substancias para algúns usuarios, o que pode provocar:

Cadros de abstinencia.
Aumento do malestar emocional.
Máis problemas sociais.


Se algunha persoa sospeita que se contaxiou da COVID-19 debe comunicar ao profesional sanitario a súa situación con respecto ao consumo de substancias, para que se teñan en consideración posibles complicacións e alteracións.


  • 0

COMPRENDENDO A ADICCIÓN


https://www.ispeech.org

Para poder entender con maior obxectividade e claridade o problema do alcoholismo, debemos previamente comprender porqué se chega a depender do alcol.

Apartando as ideas de vicio, inmoralidade, perversión, etc., que etiqueta parte da sociedade por descoñecemento desta enfermidade á maior parte das persoas con problemas de bebida.

É importante por iso sinalar, que unha adicción é unha dependencia cara a unha substancia, actividade ou relación que arrastra á persoa adicta lonxe de todo o demais que lle rodea. As adiccións son “dependencias” con graves consecuencias na vida real que deterioran, afectan negativamente, e destrúen relacións sociais, familiares e laborais, afecta á saúde (física e mental), e destrúe a capacidade de levar unha vida con normalidade.

En consecuencia, un adicto é unha persoa “dependente” do tóxico que domina os seus pensamentos e desexos e dirixe o seu comportamento ou conduta, e que co tempo chega a ser a prioridade na súa vida.

Nin familia, nin traballo, nin amigos, nin nada se antepon ao alcol.

A adicción é unha enfermidade na cal o adicto está desesperado e ten pouco poder sobre o dominio da situación. Son moitas as crenzas que existen sobre a orixe das adiccións, pero non cabe dúbida que as principais causas que poden explicar estas condutas (alcoholismo, drogodependencias, ludopatía, etc.), inflúen unha serie de factores que a longo prazo son determinantes, como é a súa personalidade e a súa contorna social e cultural, poida que xeneticamente nalgúns casos tamén teña algo que ver. Definir exactamente o que se entende por adicción non é simple, moita xente asocia a miúdo a adicción unicamente co alcol ou co abuso das drogas, pero está claro que os comportamentos adictivos van máis aló. De feito a clave da “adicción” é unha necesidade ou dependencia obsesiva e compulsiva cara a unha substancia, un obxecto, unha relación, unha actividade ou unha cousa. De acordo con isto, é realista e apropiado dicir que calquera pode ser adicto a case calquera cousa. Un alcohólico non se converte niso da noite para a mañá, non sae da súa casa un día e decide facerse adicto ao alcol, existe unha progresión na que primeiro se realizan condutas e experiencias e posteriormente poden converterse en adiccións, ademais esta enfermidade é a máis “democrática” xa que igual pode ”enganchar” a mulleres, homes, altos, baixos, albaneis, catedráticos,  avogados, xuíces, feos, guapas, gordos, fracos..etc.

Ninguén esta libre de ser enganchado no inferno do alcoholismo se consome alcol.

Nesta adicción, o uso e abuso repetido crea unha “tolerancia” pola cal se necesita cada vez máis cantidade para sentir a mesma sensación que ao principio, e ten que utilizar o alcol non para estar ben, senón para non sentirse mal, e con esa actitude imos xerando unha “dependencia”, e tamén existe a chamada Síndrome de Abstinencia que pode ter consecuencias graves, ao deixar de tomar alcol veñen síntomas que se deben facer con axuda dun médico e a medicación que corresponda. Tamén sabemos como se pode vencer a adicción, moitísimas persoas están a ser axudadas na súa recuperación en Asociacións onde se lles tende a man e dáselle información sobre a súa enfermidade, pero sempre imos parar ao mesmo sitio, se o enfermo non quere deixar de beber non hai nada que facer.


  • 0

15 de Novembro. Día Mundial Sen Alcol. Alcol e Sociedade.


iSpeech.org

SER ALCOHÓLICO NA SOCIEDADE ACTUAL

Hoxe en día, no noso país, falar sobre a dependencia ao alcol convértese nun tema canto menos, delicado.

Existe e sempre existiu, unha gran tolerancia social ante o consumo de bebidas alcohólicas.

Desde hai moito tempo, o consumo de alcol en España caracterizouse por gozar dunha ampla legitimización sociocultural. Este feito, contribuíu excesivamente para que o consumo desta droga percibísese como algo normal e habitual na maioría da poboación. A pesar de que, na década dos 70 aproximadamente, xa había unha gran consideración sobre os prexuízos que provocaba o alcol a nivel individual, social e sanitario. En contraposición á alarma social e o rexeitamento que xera o consumo das drogas ilegais (cocaína, heroína…) existe aínda unha importante aceptación social fronte ao consumo de alcol.

Parece que todo o mundo coñece os riscos e efectos negativos que se atribúen ao consumo da maior parte das drogas ilegais, pero, ao mesmo tempo, frivolízase sobre os efectos asociados ao consumo de alcol, a pesar da elevada mortalidade.

Desafortunadamente, vivimos no país no que rexeitar unha copa é de mal gusto ou signo de mala educación. Aínda que, non ocorre o mesmo se rexeitamos un cigarro. Unha persoa pode expresar libremente que non fuma e non hai ningún problema, incluso o receptor responderalle gustosamente: “Que ben que deixes", "Fumar é moi malo", "Eu estou a tentar deixalo”. Pero se un comenta en público que non bebe alcol…parece que o receptor non sexa capaz de entender ben esa mensaxe, e é aí cando se provoca o aluvión de preguntas e as constantes insistencias.

¿Por que non bebes?, ¿Que pasa?, ¿Seica estás enfermo?

Esta é a realidade que existe e estas son as situacións ás que se teñen que enfrontar os enfermos alcohólicos, sobre todo, ao principio do seu inicio do tratamento de deshabituación.

Ademais disto, cando paseamos polas rúas podemos comprobar que a cada paso hai un bar ofrecendo bebida máis barata cada día, publicidade nos medios de comunicación (televisión, radio, internet…), valos con reclamos publicitarios…centos e centos de disparadores aos que teñen que enfrontarse os enfermos día a día. Algo que podería parecer fácil para calquera cidadán, pero para nós é realmente moi complicado e non resulta tan sinxelo. Vivimos no país onde é máis que habitual quedar para tomarse unha cervexa que quedar para ir ao cinema. Onde ao dicir que es alcohólico xera incomprensión e algunhas veces rexeito. Onde, a pesar de vivir na era da sobreinformación, hai moito descoñecemento sobre os danos que xera o alcol a todos os niveis. Os adictos, sobre todo os alcohólicos, atópanse desprotexidos, ante unha sociedade que non fai outra cousa que fomentar o consumo.

Pouca prevención e pouca conciencia social.

Existen moitas etiquetas e estigmatización en canto a esta enfermidade. Cando parece que hai intereses económicos polo medio, parece que os máis cómodo sexa mirar cara a outro lado. A pesar de que o contexto social e cultural no que se desenvolven as relacións dos cidadáns coas bebidas alcohólicas favorece o uso das mesmas, é certo que se produciron nos últimos anos algúns progresos significativos, pero aínda queda moito traballo por facer, sobre todo por parte das institucións que deben ter menos tolerancia co consumo de menores e levar as leis a machada aplicándoa a todo aquel que non as cumpra e por último a todos os cidadáns que cando vexan a unha persoa tirada na rúa cunha caixa de cartón, sucio e pestilente, que saiban que detrás se oculta unha vida chea de soidade e silencios, unha vida dura, gris e que o odia, quizá e estou seguro que el non sabe explicar como chegou ata alí e a estar nesa situación, pero os que sabemos o que é unha adicción e unha persoa enferma; non pasamos polo seu lado e gardamos silencio; porque sabemos que detrás de tanto sufrimento hai un ser humano que por circunstancias da vida está nesa situación e ao que hai que axudar tendéndolle unha man porque é un enfermo alcohólico.


  • 0

Curso de Formación de Monitores -2019-


iSpeech

Este sábado 19 de Outubro dará comenzo o curso de Formación de Monitores organizado por F.A.R.G.A. Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Galicia, e impartido por Dª. Jesica Rodriguez e D. Manuel Isorna, ambos cunha amplia experiencia no tema das adicións.

Terá unha duración de 30 horas presenciales e levaráse a cabo no local da asociación A.R.E.V.A. de Vilagarcía de Arousa.

Nesta edición participarán membros das asociacións:

  • A.R.E.V.A. de Vilagarcía de Arousa
  • A.I.S.A. de Santiago de Compostela
  • A.D.I.A.N.T.E. de As Pontes
  • A.R.Rio Lérez de Pontevedra

Desde a Federación queremos agradecerlle a tod@s o interese amosado neste curso e desexarlles ánimos e sorte.

 

 

 

 

 

 


Menores e alcol


https://www.ispeech.org/text.to.speech


Os grupos de axuda mutua G.A.M.


iSpeech.org

Un Grupo de Axuda Mutua ( GAM) é un espazo no cal diversas persoas que comparten un mesmo problema ou dificultade reúnense para tentar superar ou mellorar a súa situación.

Xorden da idea de que toda persoa, coas súas habilidades e a súa experiencia persoal, ten unha valiosa capacidade para axudar aos demais e, por extensión, axudarse a si mesma; as persoas que participan nos GAM fano de forma voluntaria e en ausencia dun profesional dentro do grupo, aínda que pode dar apoio puntual sempre que o grupo solicíteo, de maneira que son os membros do grupo os que constitúen o espazo e é o propio grupo quen toma as decisións por maioría democrática ( FAAUSM, 2014).

Os GAM son un movemento que se caracteriza pola existencia de reciprocidad horizontal, simétrica e xeneralizada entre os seus membros, para iso é necesario que estes se vexan a si mesmos como equivalentes; en principio, o problema de saúde común establece unha equivalencia que permite deixar en segundo plano a diversidade individual e social dos compoñentes do grupo ( Wituk, Shepherd, Slavich, Warren, Meissen, 2000). A adicción a diferentes substancias é unha área pioneira na creación de grupos de autoaxuda ou GAM.

O obxectivo dos GAM é dar apoio aos integrantes, e levar a situación o mellor posible mediante (FAAUSM, 2014):

• Coñecer o trastorno mental que sofren e ofrecer un espazo para falar sobre os problemas que comporta ou as decisións que se deben tomar.

• Resolver os problemas e incrementar a autoestima co obxectivo de ter control sobre a vida.

• Compartir experiencias

• Comprender mellor a experiencia vivida e aprender a verbalizar e a pedir axuda.

• Descubrir recursos persoais

• Escoitar aos/as demais participantes do grupo. Axudar a outros, dar apoio.

• Contar cun espazo de confidencialidade e confianza para expresarse con liberdade sen ser xulgado/a.

• Relacionarse con outras persoas que teñen as mesmas dificultades. Non sentirse só/a.

As principais funcións dos Grupos de Axuda Mutua son ( FAAUSM, 2014):

1. Os membros do grupo intercambian experiencias comúns

2. O grupo proporciona apoio emocional

3. Intercámbiase información, consello e educación

4. No grupo favorécese a reestruturación cognitiva. Amplíase o rango de percepcións alternativas aos problemas e accións para manexalos
5. O grupo cumpre funcións de socialización e de participación na comunidade.

6. As accións realízanse conxuntamente. Todos os membros son participantes activos.

7. O grupo promove sentimentos de control, autoconfianza e autoestima.

Os GAM no campo das adiccións son de relevancia dado o estigma e autoestigma que comporta sufrir un trastorno relacionado co uso de substancias.

Como se comentou anteriormente, estas persoas deben facer fronte a un estigma que é máis elevado que o dunha persoa que ten outro tipo de trastorno mental. Por iso, os GAM no campo das adiccións poden ser de moito apoio. Non unicamente poden contribuír a aumentar a autoestima e autoeficacia de cada un dos participantes, aspectos que son mermados coa interiorización dos estigmas contorna ás persoas consumidoras, senón que ademais poden potenciar o tecer relacións sociais de calidade, crear espazos de confianza e seguridade e conformar en se un escenario para a recuperación.

Fonte: RIOD 2019


Dependencia ao alcol.


iSpeech.org

En Europa o 6,4% dos homes e o 1,2% das mulleres padecen dependencia ao alcol, pero existen programas eficaces de rehabilitación para superala.


O consumo de alcol é moi habitual na nosa sociedade e en moitas ocasións actúa como mediador de toda clase de relacións, desde lúdicas e familiares ata profesionais. Con todo, a inxesta excesiva de bebidas alcohólicas pode producir efectos tóxicos no organismo e xerar dependencia. Esta substancia afecta á arquitectura neuronal e á función cerebral que interveñen no sistema de gratificación, o procesamento motor, a aprendizaxe e a memoria. Así mesmo, o alcol induce cambios no equilibrio entre a excitación e inhibición do sistema nervioso central, que dan lugar ao estado de tolerancia e á síndrome de abstinencia.

Segundo o Informe Mundial de Situación sobre Alcol e Saúde 2014, da Organización Mundial da Saúde (OMS), en todo o mundo prodúcense 3,3 millóns de mortes ao ano derivadas do consumo excesivo de alcol, representando un 5,9% de todas as defuncións.

Ademais, o seu uso nocivo pode ocasionar máis de 200 enfermidades e trastornos, sendo as máis relevantes as alteracións histopatológicas do fígado e do ril, que á súa vez afectan á presión arterial.
En 1964, un Comité de Expertos da OMS publicou o Glosario de termos de alcol e drogas. Nel introduciuse o termo “dependencia” para referirse a unha serie de síntomas tanto físicos como psicolóxicos que aparecen en ausencia do consumo dunha droga ou substancia psicoactiva. Concretamente, esta entidade define a dependencia ao alcol como a necesidade de consumir doses repetidas desta droga para atoparse ben ou para non sentirse mal. De acordo co Plan de Acción europeo para reducir o consumo nocivo do alcol 2012-2020, estímase que na Rexión Europea da OMS o 6,4% dos homes e o 1,2% das mulleres son dependentes do alcol.

No corpo dos adictos ao alcol prodúcese unha tolerancia, é dicir, unha diminución da resposta á dose de alcol en comparación coa que se adoitaba obter. O adicto empeza a necesitar doses máis altas de alcol para conseguir os mesmos efectos que conseguía antes con doses máis baixas. A tolerancia pode ser física, psicolóxica ou conductual e dependerá dos factores fisiolóxicos e psicosociais. Cando se interrompe o consumo de alcol, o alcohólico sofre a coñecida síndrome de abstinencia. Son un conxunto de síntomas que aparecen cando se suspende ou se reduce o consumo de alcol ao que habitualmente se está afeito. Os síntomas característicos son tremor, sudoración, ansiedade, axitación, depresión, náuseas e malestar xeral. Aparecen entre 6 e 48 horas tras suspender o consumo de alcol e desaparecen entre os 2 e 5 días se non existen complicacións.

Dadas as consecuencias biolóxicas, psicolóxicas e sociais que ten o consumo excesivo de alcol no individuo, é necesario fomentar programas de prevención e rehabilitación.

A OMS sinala, no seu Glosario de termos de alcol e drogas, que a rehabilitación de alcol é o proceso mediante o cal a persoa cun trastorno debido a este consumo consegue un estado de saúde, unha función psicolóxica e un benestar social óptimos. Por tanto, a rehabilitación de alcoholismo supón un programa asistencial para que a persoa consiga deixar de beber. Nos centros de desintoxicación para alcohólicos o paciente recibe un tratamento médico co fin de conseguir unha completa recuperación física e social.

A rehabilitación de alcohólicos 

Un problema común na nosa sociedade é que se chega á adicción ao alcol sen ser consciente dela. Os hábitos do día a día poden enmascarar o inicio dunha adicción, o que dificulta actuar a tempo. Detectar o alcoholismo e darlle o seu tratamento adecuado é clave para minimizar os danos funcionais. Por iso, se necesita axuda para alcohólicos, non dubide en pedir axuda.


Traducir a…

Visitas

contador de visitas

Sígueme no Twiter

A %d blogueros les gusta esto: