Category Archives: Blogue

Por que a forza de vontade non é suficiente contra a adicción?


iSpeech

Moitas persoas poden consumir algún tipo de substancia ou droga algunha vez, con todo, algunhas delas poden probalo unha vez e non volver ter contacto coa substancia, pero outros continúan consumindo despois desa primeira vez.

O tabaco, o alcol ou as benzodiacepinas, son substancias socialmente aceptadas e legais, que poden resultar positivas para moitas persoas, pero xerar dano a outras, debido a que poden desenvolver unha adicción a elas que non se poderá superar só con forza de vontade.

O feito de que sexan legais pode supoñer un agravante á hora de identificar un problema de adicción, xa que non xeran unha perda de control en todo o mundo nin en todas as persoas que o toman.

Como afecta a “normalización” do consumo de alcol a un adicto?
O alcol é unha substancia habitualmente visible en celebracións, eventos, terrazas, etc. Aínda que é certo que se trata dunha substancia socialmente admitida, cuxo consumo mesmo se chega a incitar, tamén se debe ter en conta que pode xerar dependencia e mesmo, adicción
O consumo de alcol xera consecuencias negativas no individuo, tanto a nivel físico ( hepáticas, perda de memoria, demencias, etc.), como doutra índole (accidentes de tráfico, pelexas, caídas, lesións, deshidratación, embarazos non desexados, etc.) Non é necesario que exista unha dependencia ou unha adicción, a intoxicación por consumo de alcol xa implica certos perigos para o individuo.

Cando un individuo presenta adicción ao alcol, toda a normalización social con respecto ao consumo de alcol supón un elemento de risco e un obstáculo na súa recuperación. É máis habitual que aparezan escusas como “todo o mundo bebe”. Isto facilita o consumo do adicto e fai máis difícil deter a enfermidade.

Outras substancias
O resto das drogas (cocaína, porros, MDMA, heroína, etc.), aínda que non teñen as particularidades que indicamos, entrañan os mesmos riscos e consecuencias; danando infinidade de vidas.

Unha vez que se chega ao abuso continuado no consumo dalgunha droga, dependendo das particularidades de cada un (predisposición xenética, contorna e demais factores), pódese desenvolver a enfermidade da adicción.

A adicción é unha enfermidade
A adicción é unha enfermidade primaria, que non depende de ningunha outra enfermidade, contemplada así pola OMS (Organización Mundial da Saúde). Esta enfermidade altera químicamente o cerebro das persoas que a padecen, impedindo que poidan controlar os seus consumos. Unha persoa que é adicta, a pesar das consecuencias negativas ocasionadas polo consumo, non poderá detelo en por si.

Así como as persoas que padecen outras enfermidades deben recorrer a médicos especialistas para que lles indiquen o tratamento ao que deben someterse para deter a súa enfermidade, coa adicción pasa o mesmo.

Por este motivo, o adicto nunca poderá deter a súa enfermidade con forza de vontade, por moito que queira e que desexe facelo, pois existe unha perda de control de impulsos cunha alteración neuroquímica de base.

Influencia da contorna social nunha persoa que ten unha adicción
Existe un gran descoñecemento social sobre a enfermidade da adicción. O adicto percíbese con frecuencia como unha persoa con valores negativos, un golfo ou un crápula; con todo, un adicto é unha persoa que padece unha enfermidade da que non é culpable como quen padece outra patoloxía crónica como pode ser a diabetes.

Unha adicción caracterízase pola imposibilidade da persoa para deter a compulsión por consumir, pero cando recibe mensaxes por parte da súa contorna de que “é un golfo” por exemplo, reforza a súa necesidade por deter en por si os consumos, pensando que só coa forza de vontade será suficiente.

Os xuízos que recibe non fan máis que minguar a súa autoestima e agrandar o seu sufrimento, o cal tenderá a manexar con novos consumos por ser a forma inmediata que coñece de escapar da realidade. Pero, coma se dun bucle tratásese, despois de consumir, os axuizamentos doutros, e os seus propios, recibiraos con máis forza. Non arranxaría nada, senón empeorado o que xa había.

A forza de vontade non é suficiente contra a adicción
No caso da adicción a forza de vontade, “teño que poder con iso, vou deixalo por min mesmo”, non serve de nada. É a boa vontade para iniciar un tratamento e empezar o proceso de recuperación a que será decisiva. A boa vontade para pedir axuda, para acudir a un centro especializado e someterse a un tratamento para deter a enfermidade.

Fonte: Centro Acción


Aumento de consumo de alcol entre os xóvenes.


https://www.ispeech.org/text.to.speech

O crecente consumo de alcol entre os adolescentes e os mozos fixo que as autoridades sanitarias advirtan do enorme perigo que para a saúde individual e social pode representar este nocivo hábito. E é que, a pesar da súa enorme difusión e habitual consumo na nosa sociedade, podemos asegurar que o alcol etílico é unha droga, consentida e tolerada, pero o é no estrito sentido da palabra, pois o seu consumo en elevadas cantidades xera os efectos doutras substancias estupefacientes. É dicir, dá lugar a un patrón patolóxico de consumo, ocasiona deterioración da actividade física e intelectual así como da personalidade e produce dependencia con signos físicos e psíquicos de síndrome de abstinencia. Nestas datas nas que o consumo de alcol entre mozos e adolescentes, así como o resto da poboación, é máis elevado, repasamos que riscos entraña e que podemos facer para reducir o consumo.
Os adolescentes e o alcol
Nos últimos anos, gran número de adolescentes adquiriron o costume de saír de noite e prolongar estas saídas ata altas horas da madrugada. Esta práctica derivou nun fenómeno social coñecido como ‘botellón’, que consiste, basicamente, en consumir bebidas alcohólicas, xeralmente, mesturadas, e en cantidades elevadas, ao aire libre e en grandes e multitudinarios grupos, onde os mozos e adolescentes relaciónanse. En datas como Nadal increméntanse as celebracións nas que o alcol é o protagonista.

Xóvenes e alcol

Con todo, este hábito entraña un gran risco debido a que o consumo elevado de bebidas alcohólicas afecta gravemente o desenvolvemento do sistema nervioso central, á maduración neurolóxica e ao desenvolvemento psíquico e intelectual, sobre todo, nunha época da vida tan delicada e exposta a estas agresións como é a adolescencia.

A presenza do alcol abundante nestas reunións crea nos adolescentes un patrón de dependencia psíquica necesario para poder relacionarse entre si. Cando é necesario beber ou estar ‘alegre’ para poder socializar ou realizar determinadas actividades, ou só para relaxarse, estamos a entrar nun terreo perigoso que pode levarlles a unha dependencia alcohólica, para sempre.
Consecuencias do consumo de alcol
O efecto que o alcol exerce sobre os adolescentes nos seus inicios é enganoso, pois ao comezo da inxestión produce un efecto tónico e euforizante, con sensación de benestar, desinhibición social e relaxación psíquica. A medida que as cantidades aumentan aparecen outros efectos graves: diminución dos reflexos, excitación, linguaxe confusa, desequilibrio e diminución da sensibilidade con depresión progresiva do sistema nervioso central.

Se o consumo de alcol é elevado e realízase de forma habitual e periódica, aparecen problemas de saúde psíquica e física con falta de interese polas cousas, indolencia, falta de concentración, trastornos do soño, aumento da agresividade e tendencia á depresión. A eles, co tempo, uniranse problemas de saúde física, trastornos circulatorios, desnutrición e unha severa afectación hepática.

As repercusións psíquicas e sociais ás que este hábito de consumo dá lugar, co tempo, son devastadoras. Producirase unha deterioración progresiva da actividade académica ou laboral e das relacións sociais e familiares, dando lugar a graves trastornos da personalidade.


Intoxicación etílica
Outro dos grandes riscos do consumo elevado de alcol é a intoxicación etílica, que pode, mesmo, conducir á morte como lle ocorreu, por exemplo, hai varios anos, a unha moza de 12 anos. Suceso que conmocionou á opinión pública.

A maioría das intoxicacións etílicas nos mozos son accidentais. O alcol etílico absórbese moi rapidamente no tracto gastrointestinal e aparecen niveis máximos en sangue pasado medio hora despois da inxestión.

Os síntomas dunha intoxicación etílica dependen da cantidade inxerida, da velocidade da inxestión así como da tolerancia. Adoitan manifiestarse con falta de coordinación, fala lenta e confusa, visión dobre e/ou borrosa, depresión xeral e progresiva do sistema nervioso central, hipotermia, hipoglucemia, soño profundo e coma.


En su página de Facebook, una madre estadounidense difundió las imágenes de su hija mientras ella estaba en coma por beber demasiado alcohol. Foto: Facebook/ Melissa Aho.


Dependencia ao alcol en mozos
A dependencia alcohólica das fins de semana adoita ser o preludio de patoloxías de conduta máis graves na idade adulta. Se tes algún destes síntomas, modifica os teus hábitos e pon remedio canto antes:

Non te divirtes se non tomas bebidas alcohólicas.
Necesitas beber para relacionarche socialmente.
Séntesche incomodo se non tes bebida a man.
Séntesche culpable polo feito de beber.
Tes problemas familiares, laborais, académicos ou económicos por mor da bebida
Medidas para evitar o consumo de alcol en mozos
Para tentar solucionar este grave problema, debemos considerar a situación dos mozos e adolescentes no contexto social no que se desenvolven, é dicir, familia, escola, barrio, municipio, status socio económico familiar, educación e cultura.

Para coñecer o seu alcance, as cifras estadísticas son esclarecedoras:

Segundo datos da poboación escolar realizados pola Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, a idade media de inicio no consumo de alcol entre os escolares é de 13,6 anos e a idade media de inicio de consumo semanal sitúase nos 14,9 anos. O 84% dos escolares consumiu alcol nalgunha ocasión, e o 43% consome alcol as fins de semana ou polo menos unha vez á semana. O 40% recoñece ter polo menos un episodio de embriaguez.

O consumo de alcol polos adolescentes fundaméntase na permisividade e a tolerancia dos adultos e da sociedade en xeral.
As medidas encamiñadas a evitar que o alcol chegue ao seu poder serán das máis eficaces.
Deseñar programas de educación reforzando os efectos positivos do NON consumo de alcol sobre a saúde.
A implicación de pais, comunidade educativa, o marco lexislativo e as medidas de prevención deben ir encamiñadas a evitar o contacto dos adolescentes co alcol.
Atrasar todo o posible a idade para permitir o inicio de venda e consumo de alcol en mozos e adolescentes.

Fonte: Dr. Eduardo Junco


Cara a un convenio marco contra o alcol


Text to Speech

Se hai un modelo de política pública efectiva en termos de reducir a demanda de drogas, non caben dúbidas de que esta é a do tabaco. Restrición de fumar en ámbitos públicos, control dos puntos de venda, incremento nos gravames para aumentar o prezo, empaquetado neutro e prohibición absoluta de estimular o consumo desde o márketing son algunhas das medidas adoptadas pola maioría dos países do mundo para frear o que ata non fai moito era un verdadeiro problema de saúde pública global.

O Convenio Marco para o Control do Tabaco ( CMCT-OMS), con vixencia desde comezos do 2005, representou un verdadeiro cambio de paradigma no desenvolvemento dunha estratexia de regulamentación para abordar o problema das substancias psicoactivas legais, con eixo na redución da demanda e o control da subministración. Hoxe, na maioría dos países, as taxas de tabaquismo son máis baixas que hai 15 anos.

¿E se aplicamos o mesmo plan para resolver o problema do alcol?

 

Parece que o mundo se encamiña no mesmo sentido.

A última Asemblea Xeral da Organización das Nacións Unidas deixou como resultado unha importante declaración política dos Estados membro para tomar medidas contra as enfermidades non transmisibles, a maioría provocadas polo tabaquismo, o alcoholismo e os alimentos altos en azucre. No que algúns denominan unha "declaración de guerra ao alcol, o tabaco e o azucre", os xefes de Estado asumiron o compromiso de adoptar trece novas medidas para combater enfermidades como o cancro, a diabetes, a cirrosis e a hipertensión. A limitación da publicidade das bebidas alcohólicas, a prohibición de fumar en determinados espazos e os impostos ás bebidas azucradas son algunha delas.

O último informe da Organización Mundial da Saúde puxo cifras e cuantificou a epidemia: cada ano prodúcense 3,3 millóns de mortes no mundo debido ao consumo nocivo de alcol. Dito doutro xeito, unha de cada vinte mortes no mundo. E no grupo etario de 20 a 39 anos, un 25% das defuncións son atribuíbles a esta droga. O consumo nocivo non só ten consecuencias sanitarias, como trastornos mentais e comportamentales, enfermidades non transmisibles, traumatismos, lesións ou enfermidades infecciosas ou de transmisión sexual. Repercute en perdas sociais e económicas importantes, tanto para as persoas como para a sociedade no seu conxunto, que non son cubertas polos impostos que as bebidas alcohólicas tributan.

Recentemente, o Instituto de Métricas e Avaliación da Saúde da Universidade de Washington ( IHME, polas súas siglas en inglés) publicou na revista médica The Lancet un estudo que recolle a maior base de evidencia científica ata a data ao redor dos efectos do alcol sobre a saúde, e que mesmo creba o romanticismo en torno ao consumo saudable ou beneficioso. Neste sentido, cada vez existe maior coincidencia na comunidade científica internacional de que non existe un limite de consumo seguro de alcol que permita eliminar os riscos. Segundo establece o traballo, que utilizou 694 fontes de datos sobre o consumo de alcol a nivel individual e da poboación xunto con 592 estudos prospectivos e retrospectivos, tomar unha bebida ao día aumenta ao ano o risco de padecer un problema de saúde nun 0,5 por cento. Se o consumo é de dúas bebidas diarias, o risco anual sobe ao 7 por cento. E se esta inxesta elévase a cinco grolos, as posibilidades de enfermar dispáranse ao 37 por cento. O informe conclúe que nos atopamos ante un problema de saúde global colosal, que require medidas de control similares ás aplicadas co tabaco. Arxentina non está exenta: segundo datos do 2016, no noso país faleceron 7700 homes e 4700 mulleres a causa do alcol.

O ano pasado, a Asociación Médica Mundial ( AMM) emitiu unha declaración sobre o alcol cunha batería de propostas moi similares ás aplicadas co tabaco que inclúen políticas de prezo (impostos baseados na gradación alcohólica e prezos mínimos por unidade); control da dispoñibilidade (idades mínimas para o consumo e limitación na cantidade, localización e horarios dos comercios autorizados con licenza para a venda); etiquetaxe obrigatoria (contido de alcol por unidade e advertencias sanitarias); campañas de comunicación perdurables (información sobre o consumo nocivo de alcol, os efectos da inxesta de alcol entre menores de idade e os riscos da condución baixo os efectos do alcol); capacitación dos profesionais da saúde (detección temperá e abordaxe breve en casos de consumidores de alto risco); medidas disuasivas contra a condución baixo os efectos do alcol (control de alcoholemia aleatorio e intervencións legais para os condutores reincidentes); freo ao lobby da industria do alcol na elaboración de políticas públicas. A declaración tamén propón considerar seriamente a posibilidade de avanzar cara a un convenio marco para o control do alcol, similar ao vixente co tabaco.

A pesar de todo o devandito, a principal barreira a vencer parecese ser a percepción social sobre a problemática. Aínda non existe verdadeira conciencia sobre o enorme dano socio-sanitario do alcol. Neste sentido, os medios de comunicación xogan un rol fundamental non soamente na conformación das crenzas, as intencións, as actitudes e os imaxinarios dunha sociedade nun momento determinado. Tamén son determinantes en moldear que é un problema, que debe estar en axenda pública, e sobre que temáticas un goberno debería intervir para deseñar políticas activas e integrais.

A principal diferenza entre o alcol e o cigarro é que hoxe ninguén discute que fumar sexa prexudicial para a saúde. Pero o alcol, a diferenza do tabaco, aínda goza ao seu favor dunha temible ferramenta de manipulación masiva: a publicidade.

Por Esteban Wood | 2 de outubro de 2018


  • 0

100 Razóns para non beber alcol


iSpeech.org

AMIGOS E FIN DE SEMANA

 1.- Se crees que necesitas o alcol para ligar e sentirte seguro, pensa que bébedo o máis posible é que fagas o idiota.

  2.- Se para pasalo ben cos amigos necesitas o alcol, en realidade non sabes divertirte. É que a vida sen alcol é tan aburrida?.

   3.- O alcol non soluciona os problemas, e ademais ti sábelo perfectamente.

  4.- O alcol en exceso mingua as túas facultades físicas e psíquicas. Non te limites.

  5.- Tomar unha copa cos amigos pode ser algo natural, e ata unha boa escusa para charlas, pero se cando charlas cos amigos é unha boa escusa para tomar unha copa…é que algo non marcha ben.

  6.- O costume dos pubs, as discotecas, os  minis de cervexa e os cubatas, é unha forma de pasar o tempo libre, unha das moitas formas posibles que hai, se sempre fas o mesmo estás a deixar de facer unha chea de cousas interesantes e divertidas: ir ao cine, ir de acampada, coller a bici, facer deportes,….

  7.- Non deixes que o alcol se beba o teu tempo. Mira cantas cousas podes facer sen unha copa de alcol por medio; ligar coas mozas ou mozos, divertirte, ir á discoteca, contar un chiste, dicir o que pensas…fai as cousas por ti mesmo.

  8.- Os  minis, cubatas e  cubalitros que se dan nos bares son en moitas das ocasións dunha calidade ínfima, como se adoita dicir de  garrafón, co cal se multiplica os seus efectos nocivos. Non deas veleno ao teu corpo.

  9.- Se non te controlas, unha noite de diversión podes terminar co teu corpo tirado na beirarrúa, os teus amigos cargando contigo, cunha  vomitona en plena rúa, cunha viaxe a urxencias, cunha resaca terrible…

10.- O alcol é un depresivo. Provoca nun primeiro momento un estado de euforia ao que lle segue un forte  baixón. Hai moitas experiencias sas, que che fan sentir alegre sen necesidade de  baixons.

11.- Vícheste algunha vez bébedo?. Os demais si, e creo que lles gustas máis cando estás sereno.

12.- O alento cántache a  wiskazo. Crees que así estás máis atractivo ou atractiva?.

13.- Xa sabes que se vas bébedo o máis probable é que “ piquen ” nas relacións sexuais.

14.- Non é “obrigatorio” quedar sempre cos amigos nos bares. Hai outros moitos sitios onde poder xuntarvos.

15.- Hai unha serie de acontecementos, como un concerto de rock ou un partido de fútbol, aos que a xente nova gústalles acudir con algunhas copas de máis. Realmente así non se goza máis.

 16.- Cando agarras unha bebedeira se che traba a lingua. Para que queres liberdade de expresión se logo non a aproveitas?.

 17.- Pensaches a cantidade de cousas que poderías facer se aforras o diñeiro que gastas en alcol?.Lembras aquel disco que non puideches comprar por non ter pelas?.

 18.- O día seguinte á bebedeira non adoita ser demasiado agradable, e non só pola resaca. Se che agarraches un cocido. Non sentiches remorso? Non pensaches “terra trágame”?.

 19.- O tempo que desperdicias durante unha resaca poderías aproveitalo en facer unha chea de cousas.

 20.- Se ti mesmo, non tes porqué imitar a ninguén, nin a os teus irmáns nin á xente que ves na tele.

 21.- Non identifiques unha forma de vivir cunha forma de beber. A música, a roupa, a linguaxe, etc, axúdanche a expresarte, o alcol todo o contrario.

 22.- Os novos hábitos de bebida: mesturas inverosímiis, chopos,  taponazos etc. Fan que o corpo lle sexa moi difícil asimilar as distintas substancias que ti introduces nel.

 23.- Cando un está baixo os efectos de euforia, pensa que o seu enxeño agudízase e que está a dicir as cousas mais interesantes que xamáis dixese. Se se gravase nunha cinta e oísese ao día seguinte, na maioría dos casos daríase conta do erro.

 24.- O alcol provoca illamento. Que sintas máis illado dos demais, aínda que nun principio te sintas mais aberto á xente e menos cortado.

 25.- Os novos hábitos de consumo de alcol fan que o bebedor non saboree o que está a inxerir, senón que beba co único obxectivo de poñerse “contento” e que importe máis a cantidade que a calidade. Beber para poñerse  pedo é algo tan estúpido como comer para coller un empacho.

 26.- As firmas comerciais empéñanse en relacionar as bebidas alcohólicas cun estilo de vida nova, alegre, cheos de bos momentos, dinámico e case, case, imprescindible para a vida moderna. Non fagas caso sempre do que ves…ou do que oes…non te deixes levar pola moda do consumo, porque o que sempre estará de moda será a saúde.

 27.- En moitas ocasións o consumo de bebidas alcohólicas foi relacionado coa virilidade. É unha concepción machista e cutre chegada de quen sabe que tempo. Ti es novo e deberías pasar destas cousas.

 28.- Tenta coñecer os límites. Non todo  o mundo responde igual á inxesta de bebidas alcohólicas. Quizáis cunha xerra de cervexa ti xa te sentes maread@ ou mentres as túas  amig@ s “aguantan” máis. Isto non quere dicir que sexas máis  atontad@, máis torpe ou un bicho raro. Non tes que beber máis porque os teus  amig@s o fágan. 

SAUDE

 29.- O alcol é unha droga, unha substancia que afecta á mente e ao corpo; unha droga á que é mais difícil dicir NON porque o seu consumo é un costume social. 

 30.- O alcol produce cansazo,  sopor,  abulia, preguiza.

 31.- O alcol crea adicción. Hai xente que non pode facer nada sen alcol no sangue. 

 32.- Pode pasar ata 10  ó 15 anos antes de que un bebedor habitual sexa considerado un alcohólico. A lentitude deste proceso fai que non se vexa o verdadeiro perigo que leva o consumo de alcol.

 33.- Durante a abstinencia, os bebedores habituais sofren episodios de  sudoración e tremores.

 34.- O “ delirium  tremens” que é a forma máis grave da síndrome de abstinencia, algo así como o “mono” , é unha experiencia espantosa: os que pasaron por ela din sentir na súa pel, tan reais coma se estivesen a suceder, os seus pesadelos:  mordeduras de ratas, monstros horribles, seres nauseabundos….

 35.- O alcol engorda. Cada gramo de alcol proporciona 7 calorías sen achegar alimento.

 36.- O alcol é moi daniño para o estómago, dana de forma irreparable os tecidos das paredes e provoca  úlceras.

 37.- O consumo de alcol, en exceso provoca cancro.

 38.- O alcol é fatal para o fígado. Pensa que só tes un e é imprescindible para vivir. A  cirrosis  hepática, unha enfermidade para a que non existe curación, é un dos maiores males provocado polo exceso no consumo de bebidas alcohólicas.

 39.- As consecuencias dunha bebedeira son moi nocivas para todo o corpo, pensa que o corpo non acaba de eliminar as substancias inxeridas ata oito ou dez días despois.

 40.- Un whisky só ou un vaso de viño considéranse unha unidade estándar de alcol. O que quizais non saibas é que unha xerra de cervexa é igual a dúas veces esta cantidade. Non te pases coa cervexa, que non é tan inofensiva como parece.

 41.- O alcol mata as túas neuronas. Por cada cubata que  bebes elimínanse miles de neuronas. Isto vai minguando o teu aparello  psicomotriz, e nun futuro podes ter serios problemas para coordinar os teus movementos, e enfermidades como o Alzheimer.

 42.- O alcol provoca carie e infeccións bucais.

 43.- Cando bebes en exceso o teu corpo se  deshidrata, esa é a principal causa da resaca.

 44.- Seguimos coa resaca. O coñecido método de tomar outro grolo para evitar o malestar do  resacoso non é recomendable, pois pode conducir a un estado   confusional e de  aturdimiento para o resto do día.

 45.- Os novos hábitos de bebida fan que o alcol se consuma en moitos casos co estómago baleiro, isto é fatal para as paredes do estómago e fai que o alcol se absorba máis rapidamente no sangue.

 46.- O alcol e o exercicio físico son dous grandes inimigos. Se practicas algún deporte –como é aconsellable- o exceso de alcol farache estar en permanente baixa forma.

 47.- O alcol acurta a vida. Segundo algúns estudos reduce a esperanza de vida en 10 anos.

 48.- O alcol é malo para a circulación e afecta o corazón.

 49.- O exceso de alcol é unha das causas de padecer  varices.

 50.- O maior perigo do alcol é que ninguén se dá conta realmente das súas terribles consecuencias ata que non se ve atrapado por elas…cando xa é moi difícil saír.

 51.- Se cada vez que vas empezar unha determinada actividade necesitas previamente tomar unha copa, terás que empezar a pensar que dependes do alcol.

 52.- O organismo desenvolve unha tolerancia progresiva ao alcol, e o perigo está en que pronto vai requirir mais cantidade de bebida para lograr os efectos iniciais. O teu corpo vai pedir cada vez máis, ata deixarte definitivamente enganchado.

 53.- Un bebedor habitual pode progresar facilmente dun estado normal a un perigoso.

 54.- Nas embarazadas, o consumo de alcol pode afectar seriamente o feto. Os fillos de alcohólicos poden ter alteracións no seu desenvolvemento,  microcefalias e presentar unha síndrome de abstinencia  fetal ao nacer.

 55.- O alcol é malo para a pel. Provoca grans e manchas.

 56.- O exceso de alcol pode provocar problemas renais.

 57.- Os adictos ao alcol presentan  hormigueos e  acorchamientos en mans e pés.

 58.- O exceso de alcol provoca perda de apetito e insomnio.

 59.- Se tes algún complexo, ou un problema que dificulta a túa relación cos demais, se valente e busca a axuda oportuna, o alcol non é un bo amigo, nin un bo conselleiro, nin un bo médico.

60.- Se queres o respecto dos demais debes aprender a respectarte a ti mesmo. Respeta o teu corpo, respeta a túa mente, non te pases co alcol.

 61.- O bebedor habitual sofre cada vez con máis intensidade ansiedade, depresión, remorso e fobias.

 62.- As persoas que beben en exceso cambian a súa personalidade. É habitual que persoas abertas e  extrovertidas vólvanse  malhumorados e  introvertidos.

 63.- O alcol produce danos irreparables no teu corpo.

SEGURIDADE VIAL

64.- Pasarse bebendo alcol fai que perdas reflexos, esta é unha das principais causas de accidente de tráfico: se conduces ciclomotor, motocicleta ou automóbil, ten moito coidado co que bebes. Aínda que ti non o creas, cando vas bébedo nin o corpo nin a mente responden como ti quererías.

 65.- Conducir bébedo non só pon en perigo a túa vida, senón a dos demais.

 66.- Conducir produce  sopor,  atontamento…e se estás a conducir, pegar o  cabezazo pode ser mortal.

 67.- Nunha bebedeira non só corres perigo cando conduces, tamén como peón podes ser atropelado por un vehículo.

 68.- En ocasións, unha simple cervexa pode minguar os sentidos, e facer que sexas un perigo sobre a estrada, depende de que esteas en xaxún ou non, de se tomaches algún medicamento, etc.

 69.- As bebidas alcohólicas fan que perdas o sentido do perigo, e provocan gran número de accidentes por imprudencias e riscos innecesarios.

 70.- Aínda que ti non vaias bébedo, levar a xente demasiado eufórica ao teu lado pode distraer a túa atención e provocar descoidos que poden ser fatais.

 71.- A bebida fai que o teu campo de visión quede restrinxido, pois se perde visión lateral, iso, na estrada, é moi perigoso.

 72.- Cun exceso de alcol no sangue pérdese a coordinación entre as mans e os ollos.

 73.- Se te pasas bebendo alcol reducirase a túa capacidade para valorar as distancias. É unha causa importante de accidentes.

 74.- Ollo cos freos! Canto máis alcol bebeses máis lento é o tempo de reacción do teu corpo. Cando ti percibas a orde de frear do teu cerebro pode ser demasiado tarde.

 75.- Contra o que se adoita pensar, nin o tabaco nin o café diminúen os efectos do alcol. Non che servirán de nada se queres coller o coche cunhas copas de máis.

 76.- Durante a condución, a posibilidade de sufrir un accidente aumenta cando os niveis de alcol no sangue alcanzan o 30 mg; con 80 mg. a posibilidade é 4 veces maior, e con 150 mg (equivalente a unhas 5 xerras de cervexa) a probabilidade é 25 veces maior.

 77.- Non só é perigoso conducir inmediatamente despois da inxestión de bebida. Unha bebedeira mal eliminada pode facer que aparezan síntomas de  atontamento e confusión no día ou días seguintes.

 78.- Quen tomase máis de ¾ de litro de cervexa antes de conducir pode ser obxecto dunha denuncia. Isto é, está prohibido circular cunha taxa de alcol no sangue superior a 0,3 gramos por 1.000 centímetros cúbicos.

 79.- Calquera condutor pode ser atendido pola policía para que se lle practique a proba de alcoholemia nos seguintes casos:

            a).- Se está implicado directamente nun accidente.

             b).- Se é denunciado por cometer algunha infracción ao regulamento de tráfico.

             c).- Se dá visibles mostras de conducir baixo os efectos do alcol.

            d).- Se é requirido pola autoridade nun dos controis preventivos que se practican habitualmente.

 80.- Se non te sometes á proba de alcoholemia terás que pagar unha multa e inmobilizar o vehículo.

 81.- Se te sometes á proba de alcoholemia e dás positivo, terá que pagar multas e inmobilizar o coche.

  82.- Ademais destas sancións, cada vez que ocorre un incidente deste tipo ábrese unha dilixencia xudicial, con castigos que van desde a retirada do carné por un mes, ata a retirada definitiva, a máis diso as baixadas dos puntos.

  83.- Non só pódenche facer a proba de alcoholemia cando vas conducindo, se es peón e veste implicado nun accidente de circulación tamén estas obrigado a someterte a ela.

FAMILIA E ENTORNO SOCIAL

84.-  A adicción ao alcol pódete levar a unha situación de apatía, a non dar importancia ao que ocorre ao teu aredor.

  85.- O consumo esaxerado de alcol provoca impulsos violentos, gran cantidade das agresións e os malos tratos son provocados por persoas que se atopan baixo os efectos do alcol.

  86.- Os cambios de personalidade, o  malhumor e os celos, son habituais en persoas que beben moito alcol.

  87.- Para os bebedores habituais, a obsesión pola bebida supera a todo o demais en importancia. As cousas que agora che importan e preocúpan: familia, noiv@, estudos, experiencias vitais, coñecementos, amig@s, traballo, etc. Quedan en segundo ou terceiro plano.

  88.- O consumo abusivo de alcol provoca descoido no aseo persoal.

  89.- Os bebedores habituais, igual que pasa cos dependentes doutras substancias tóxicas, son capaces de mentir e roubar con tal de proseguir coa súa adicción

 90.- Está demostrado estatisticamente que os fillos de pais adictos ao alcol teñen máis posibilidades de desenvolver este problema. Non collas os malos hábitos dos teus pais.

  91.- O adicto ao alcol acaba  conxeniando soamente cos seus compañeiros de bebida e deixa de lado a todas as demais persoas.

 92.- A inxestión excesiva de alcol é unha importante causa de discusións e rupturas entre pais e fillos.

TRABALLO E ESTUDOS

 93.- O consumidor habitual de alcol tarde ou cedo acaba perdendo o seu posto de traballo.

 94.- Tomar alcol en exceso provoca falta de concentración nas actividades da túa vida cotiá, estudos, traballo, etc.

 96.- En períodos de crise económica e laboral, como o que vivimos, tende a aumentar o consumo de alcol entre as persoas en paro ou difícil situación salarial, o cal, non fai senón prexudicar a estas persoas, que van minguando a súa actividade física e psíquica,

97.- O alcol provoca perda de memoria, o que pode ser un serio problema para os estudos e ao traballo.

98.- O alcol provoca absentismo tanto laboral como de asistencia á universidade.

99.- A ansiedade e o  stress, provocados en moitos casos pola vida laboral ou polo fracaso escolar, fan que moita xente se refúxie no alcol para atopar uns momentos de benestar. Ao final o problema acaba sendo mais grave pola deterioración a que se ve sometido o corpo. Se tes algún problema no traballo ou os estudos, a solución non é darte á bebida.

100.- O consumo excesivo de alcol fará que perdas autoestima, o cal supón unha grave deterioración das túas relacións humanas, pero tamén un gran  hándicap no mundo laboral.

 

.......Sabes algunha máis ?


Traducir a…

Visitas

contador de visitas

Sígueme no Twiter

A %d blogueros les gusta esto: