A Federación

Fíns

  • Fomentar as relacións de colaboración con institucións públicas, outras asociacións ou entidades privadas.
  • Ser canle de representación, participación e apoio de todas as entidades federadas ante todas as instancias, organismos e entidades.
  • Actuar de dialogador ante a Administración, reivindicando, presionando, negociando e facendo un seguimento de acordos do seu interese.
  • Mellorar a acción de cada asociación.
  • Potenciar a comunicación e difusión dos seus fins, actividades, etc. a través de redes coordinadas.
  • Establecer e facilitar servizos comúns a todas as entidades federadas.
  • Calquera outros que estéan en concordancia cos anteriormente expresados.

Contacta

Si precisas máis información sobre as nosas actividades e como as levamos a cabo, non dudes en contactar con nós, ben sexa por teléfono, Email ou por medio do formulario de contacto que está a vosa disposición nesta páxina web.

Atenderemos a túa consulta e daremosche resposta a maior brevedade posible.

Grazas po lo teu interese.

Últimas Entradas