Efectos do alcol a longo prazo sobre o cerebro

Efectos do alcol a longo prazo sobre o cerebro


iSpeech

Cando unha persoa adicta á bebida converte o seu consumo nun acto recorrente, as consecuencias do alcol a longo prazo poden chegar a ser permanentes.

O alcoholismo é unha das enfermidades máis graves que existen en cuestión de adiccións, e o órgano máis afectado sempre é o cerebro.

Xeración de trastornos emocionais

O consumo de alcol altera o funcionamento do cerebro. E por tanto, cando unha persoa se emborracha non pode actuar de modo normal debido os efectos que este provoca sobre as neuronas e os receptores cerebrais da información. Nesta situación tenden a aparecer trastornos emocionais, como a depresión ou a ansiedade. Beber demasiado fai que diminúan os niveis de serotonina, un neurotransmisor que xestiona o estado de ánimo dos individuos. Cando o hábito de beber chega a converterse nun acto recorrente, as consecuencias do alcol sobre a personalidade transfórmanse en trastornos emocionais. Acto seguido, o adicto sofre cambios psicolóxicos continuos baseados en pensamentos negativos.

Impedimento do desenvolvemento cerebral

A tendencia para beber alcol converteuse cos anos nun hábito cada vez máis frecuente nos mozos e os menores de idade. Un consumo social que sen control nin responsabilidade suficientes poden crear graves consecuencias na súa saúde. Unha delas é a parálise e/ou limitación do desenvolvemento cerebral en persoas de idade temperá, como os adolescentes. As consecuencias do alcol sobre o cerebro dos menores de idade pode crear serias alteracións. Deste xeito, poden aparecer déficits importantes que afectan as súas capacidades cognitivas e ás funcións motoras. Impídese pois, o funcionamento normal do corpo e o cerebro que acaba afectando á conduta. A longo prazo, este feito repercute na aprendizaxe e a memoria.

Destrución das neuronas

Os efectos daniños do alcol afectan a calquera idade, pero teñen un impacto maior nos adolescentes. Debido a que o seu cerebro aínda non está desenvolvido, a substancia incide con máis posibilidade de risco sobre a súa rede neuronal. O consumo habitual impide o desenvolvemento de novas células. Por tanto, ao pasar máis tempo coa adicción, o número de neuronas que se crean é inferior ao habitual durante a etapa de crecemento e maduración.

Danos cerebrais severos

Un dos principais afectados polas consecuencias do alcol a longo prazo é o hipocampo. Unha rexión cerebral que se encarga de almacenar a memoria e os novos datos. O que pasa cando un adolescente se emborracha é que esta sección do cerebro pode quedar danada parcial ou totalmente impedindo a súa capacidade para manter ou incrementar a memoria. Aínda deixando a adicción é posible que os danos se manteñan ou se volvan crónicos.

Episodios de psicoses

O consumo de altas doses de alcol ou o hábito frecuente pode levar a sufrir episodios de psicoses. Un estado emocional que se traduce en múltiples alucinacións, paranoias e ilusións. Do mesmo xeito, se unha persoa deixa de beber repentinamente pode padecer o delirium tremens ou síndrome de abstinencia do alcol. Un trastorno conductual que nos individuos cun longo historial de alcoholemia tamén leva a un estado psicolóxico negativo.


Taller de Prevención de Alcol e Drogas


iSpeech

Continuamos coa nosa colaboración no Centro de Educación Especial Avelino Montero de Pontevedra.

Este mes de Outubro comezamos co primeiro módulo dun taller de sensibilización e información para previr o consumo de alcol e drogas que continuará durante os meses de Novembro e Decembro.
Informaremos sobre os efectos, riscos e consecuencias do seu uso/abuso, así como de coñecer os mitos e crenzas erradas presentes na nosa sociedade sobre o seu consumo, facilitando a percepción do risco en todos os aspectos.

Un taller que foi moi ben acollido por parte d@s moz@s e d@s monitor@s encargad@s de impartilo.

Moitas grazas a tod@s.

 

 


Menores e alcol


https://www.ispeech.org/text.to.speech


Batalla ao alcol


british tts

A Comisión Mixta Congreso-Senado para o “Estudo do Problema das Drogas” aprobou recentemente o informe que será o xerme dunha nova lei ‘ antibotellón’.

O texto recolle a prohibición do botellón e contempla multas para os pais cuxos fillos menores de idade sexan pillados bebendo alcol; prohibe tamén a venda de bebidas alcohólicas en gasolineiras, cinemas e parques recreativos; e contempla a clausúra dos locais e comercios que vendan alcol a menores. Un proxecto ambicioso que a tramitación parlamentaria descafeinará, pero que, aínda que chega tarde, chega, e co acordo alcanzado declárase a “batalla ao alcol”.

O consumo de alcol está fortemente arraigado na cultura das nosas sociedades desde sempre, utilizándose en multitude de situacións persoais, familiares e sociais. Nestes últimos anos o seu consumo maniféstase con maior intensidade nas festas e eventos asociados ao lecer da xente máis nova. Este fenómeno ten os seus efectos máis visibles no fenómeno do “botellón” ao redor dun parque urbano, as fins de semana; ou nas festas locais en derredor dun ou varios automóbiles desde cuxos maleteiros se abastece ao grupo de distintas bebidas, polo xeral, alcohólicas.

As causas que están a contribuír a que se estea incrementando o consumo de alcol entre a mocidade son moi diversas e moitas delas converxen á hora de profundar no problema: desde un déficit de información sobre os efectos de alcol no organismo e a baixa eficacia das políticas preventivas; ata unha ausencia de programas de lecer alternativo para a mocidade; unha educación familiar permisiva ou a carestía da vida, o que empuxa á procura de novas fórmulas máis compulsivas e perigosas de consumo. Un grave problema que vai ocasionar que no futuro teñamos algunha ou varias xeracións de alcohólicos, se isto non se corrixe e tómanse medidas que fornezan efectos.

O consumo inadecuado de alcol converteuse en España e Europa nun grave problema de saúde pública.

Este hábito asóciase con máis de 60 enfermidades tanto de tipo físico como mental. Os adolescentes son máis sensibles para os efectos do alcol, están máis indefensos fronte ás adiccións, máis expostos a sufrir danos neurolóxicos irreparables e son susceptibles de adoptar baixo os seus efectos condutas de risco moi grave. O informe acordado contempla o establecemento dun rexistro clínico dos menores que inclúa os seus ingresos hospitalarios por alcol.

As consecuencias non só as sofre quen o consome, senón que os seus efectos tamén inciden na súa contorna máis próxima, no ámbito laboral e na sociedade no seu conxunto.

Non hai que esquecer que a causa de morte máis frecuente entre os 18 e os 24 anos é o accidente de tráfico con intoxicación etílica do condutor.

As políticas desenvoltas no noso país para atallar o consumo de alcol susténtanse na mellora das políticas preventivas e da información. As primeiras instrumentalízanse a través dos equipos de Atención Primaria de saúde; e as segundas, a través de campañas institucionais. Con todo, son insuficientes por si mesmas. Bótase en falta tanto medidas de carácter educativo como restritivas de consumo que complementen as anteriores.

Só coa interacción conxunta de todas elas poderase frear aos poucos os seus efectos adversos.

A educación é necesaria desde idade temperá, tanto no ámbito da escola como da familia. Unha materia regrada de educación para a saúde compensaría no longo prazo o investimento realizado, non só neste ámbito senón tamén noutros moitos. Unha materia que debese ser impartida polos profesionais do sistema sanitario no marco dun convenio de colaboración entre os sistemas de saúde e educativos.

As medidas restritivas para o colectivo de adolescentes son necesarias. Non só hai que endurecer as sancións polo consumo de alcol na vía pública, senón restrinxir o consumo de alcol para menores de 18 anos. O Goberno, na anterior lexislatura, viuse obrigado a retirar a Lei do Viño ao non contar cun amplo consenso social. Todos lembramos as palabras dalgún relevante líder político, dicindo “viva o viño” en clara oposición á política responsable do Goberno, pero no tempo transcorrido o problema foise agravando, ou polo menos esa é a miña percepción.

O impulso de novo unha lei de carácter básico que regule o consumo de bebidas alcohólicas orientada a diminuír o consumo de alcol especialmente nos colectivos máis vulnerables da sociedade é urxente. O consenso político é máis que desexable, sobre todo cando corremos o risco de contar con futuras xeracións de alcohólicos, se non se cambia a cultura e hábitos de consumo ligados especialmente á forma de lecer. De momento, deuse un gran paso.

Fonte: O caderno de Juan Luís Gordo


Dependencia ao alcol.


iSpeech.org

En Europa o 6,4% dos homes e o 1,2% das mulleres padecen dependencia ao alcol, pero existen programas eficaces de rehabilitación para superala.


O consumo de alcol é moi habitual na nosa sociedade e en moitas ocasións actúa como mediador de toda clase de relacións, desde lúdicas e familiares ata profesionais. Con todo, a inxesta excesiva de bebidas alcohólicas pode producir efectos tóxicos no organismo e xerar dependencia. Esta substancia afecta á arquitectura neuronal e á función cerebral que interveñen no sistema de gratificación, o procesamento motor, a aprendizaxe e a memoria. Así mesmo, o alcol induce cambios no equilibrio entre a excitación e inhibición do sistema nervioso central, que dan lugar ao estado de tolerancia e á síndrome de abstinencia.

Segundo o Informe Mundial de Situación sobre Alcol e Saúde 2014, da Organización Mundial da Saúde (OMS), en todo o mundo prodúcense 3,3 millóns de mortes ao ano derivadas do consumo excesivo de alcol, representando un 5,9% de todas as defuncións.

Ademais, o seu uso nocivo pode ocasionar máis de 200 enfermidades e trastornos, sendo as máis relevantes as alteracións histopatológicas do fígado e do ril, que á súa vez afectan á presión arterial.
En 1964, un Comité de Expertos da OMS publicou o Glosario de termos de alcol e drogas. Nel introduciuse o termo “dependencia” para referirse a unha serie de síntomas tanto físicos como psicolóxicos que aparecen en ausencia do consumo dunha droga ou substancia psicoactiva. Concretamente, esta entidade define a dependencia ao alcol como a necesidade de consumir doses repetidas desta droga para atoparse ben ou para non sentirse mal. De acordo co Plan de Acción europeo para reducir o consumo nocivo do alcol 2012-2020, estímase que na Rexión Europea da OMS o 6,4% dos homes e o 1,2% das mulleres son dependentes do alcol.

No corpo dos adictos ao alcol prodúcese unha tolerancia, é dicir, unha diminución da resposta á dose de alcol en comparación coa que se adoitaba obter. O adicto empeza a necesitar doses máis altas de alcol para conseguir os mesmos efectos que conseguía antes con doses máis baixas. A tolerancia pode ser física, psicolóxica ou conductual e dependerá dos factores fisiolóxicos e psicosociais. Cando se interrompe o consumo de alcol, o alcohólico sofre a coñecida síndrome de abstinencia. Son un conxunto de síntomas que aparecen cando se suspende ou se reduce o consumo de alcol ao que habitualmente se está afeito. Os síntomas característicos son tremor, sudoración, ansiedade, axitación, depresión, náuseas e malestar xeral. Aparecen entre 6 e 48 horas tras suspender o consumo de alcol e desaparecen entre os 2 e 5 días se non existen complicacións.

Dadas as consecuencias biolóxicas, psicolóxicas e sociais que ten o consumo excesivo de alcol no individuo, é necesario fomentar programas de prevención e rehabilitación.

A OMS sinala, no seu Glosario de termos de alcol e drogas, que a rehabilitación de alcol é o proceso mediante o cal a persoa cun trastorno debido a este consumo consegue un estado de saúde, unha función psicolóxica e un benestar social óptimos. Por tanto, a rehabilitación de alcoholismo supón un programa asistencial para que a persoa consiga deixar de beber. Nos centros de desintoxicación para alcohólicos o paciente recibe un tratamento médico co fin de conseguir unha completa recuperación física e social.

A rehabilitación de alcohólicos 

Un problema común na nosa sociedade é que se chega á adicción ao alcol sen ser consciente dela. Os hábitos do día a día poden enmascarar o inicio dunha adicción, o que dificulta actuar a tempo. Detectar o alcoholismo e darlle o seu tratamento adecuado é clave para minimizar os danos funcionais. Por iso, se necesita axuda para alcohólicos, non dubide en pedir axuda.


Maio -2019- no Colexio Avelino Montero


iSpeech

2ª parte do taller de bebidas saudables.

Aprendendo a preparar bebidas sin alcol e a vez reforzando o traballo en equipo e habilidades.

SIN ALCOL tamén hay diversión.... 😎


Abril -2019- en Avelino Montero


Powered by iSpeech

1ª parte do taller de bebidas saudables.


¿Por que facer screening do consumo de alcol?


https://www.ispeech.org/text.to.speech

En medicina "screening" é unha estratexia aplicada para detectar unha enfermidade en individuos sen síntomas de tal enfermidade.

Hai moitas formas de consumo excesivo de alcol que supoñen un risco ou un dano importante para o individuo. Entre elas inclúense o consumo diario elevado, os episodios repetidos de beber ata a intoxicación, consumos de alcol que están a causar dano físico ou mental e o consumo cuxo resultado é o desenvolvemento de dependencia ou adicción. O consumo excesivo causa enfermidade e sufrimento no bebedor, a súa familia e amigos. É unha das causas principais de ruptura das relacións de parella, de accidentes, hospitalización, incapacidade prolongada e morte prematura. Os problemas relacionados co alcol representan unha inmensa perda económica para moitas comunidades en todo o mundo.
O AUDIT foi desenvolto para detectar o consumo excesivo de alcol e en particular para axudar aos clínicos para identificar a aquelas persoas que poderían beneficiarse da redución ou abandono do consumo. A maioría de bebedores excesivos non están diagnosticados. A miúdo, estes presentan síntomas ou problemas que normalmente non se relacionan co seu consumo de alcol.

Consumo de risco. 

O consumo de risco é un patrón de consumo de alcol que aumenta o risco de consecuencias adversas para o bebedor ou para os demais. Os patróns de consumo de risco son importantes para a saúde pública a pesar de que o individuo aínda non experimentase ningún trastorno.
O consumo prexudicial refírese a aquel que comporta consecuencias para a saúde física e mental, aínda que algúns tamén inclúen as consecuencias sociais entre os danos causados polo alcol.
A dependencia é un conxunto de fenómenos conductuales, cognitivos e fisiolóxicos que poden aparecer despois do consumo repetido de alcol. Estes fenómenos tipicamente inclúen desexo intenso de consumir alcol, dificultade para controlar o consumo, persistencia do consumo a pesar das consecuencias prexudiciais, maior prioridade ao consumo fronte a outras actividades e obrigacións, aumento da tolerancia ao alcol e abstinencia física cando o consumo interrómpese.
O alcol está implicado nunha ampla variedade de enfermidades, trastornos e lesións, así como en múltiples problemas sociais e legais. É unha das causas principais do cancro de boca, esófago e larinxe. A cirrosis hepática e a pancreatitis a miúdo prodúcense como consecuencia do consumo excesivo durante longos períodos de tempo. O alcol causa danos ao feto en mulleres embarazadas. Así mesmo, problemas médicos moito máis frecuentes, como a hipertensión, a gastritis, a diabetes e algunhas formas de infarto cerebral poden agravarse mesmo polo consumo ocasional e de breve duración, tal como tamén ocorre con trastornos mentais como a depresión. As lesións por accidentes de tráfico e de peóns, as caídas e os problemas laborais, a miúdo prodúcense como consecuencia do consumo excesivo de alcol. Os riscos asócianse co patrón de bebida e coa cantidade de alcol consumida. Destacar que aínda que as persoas con dependencia de alcol son máis propensas a desenvolver máis niveis de dano, a maior parte dos danos asociados co alcol aparecen entre as persoas que non son dependentes, aínda que só sexa porque hai moitos máis destes últimos. Por iso, a identificación de bebedores segundo diversos tipos e graos de consumo de risco pode ser de gran importancia para reducir todos os danos asociados.
A figura 1 ilustra a diversidade de problemas de saúde asociados co consumo de alcol. A pesar de que as consecuencias médicas tenden a estar concentradas en persoas cunha dependencia grave, incluso o consumo na marxe de 20-40 gramos ao día de alcol puro é un factor de risco para os accidentes, as lesións e múltiples problemas sociais.

 

Factores.

Son moitos os factores que contribúen ao desenvolvemento de problemas relacionados co alcol. A ignorancia dos límites do consumo e dos riscos asociados co consumo excesivo son factores importantes. Tamén representan un papel destacable as influencias sociais e ambientais, tales como os costumes e actitudes que favorecen o consumo elevado. De particular importancia no screening é, con todo, o feito que as persoas que non son dependentes de alcol poden parar ou reducir o seu consumo coa asistencia e o esforzo adecuado. Unha vez que se desenvolveu a dependencia, o abandono do consumo de alcol é máis difícil e a miúdo require tratamento especializado.

Aínda que non todos os bebedores de risco chegan a ser dependentes, ninguén desenvolve dependencia sen manter durante algún tempo un consumo de risco de alcol. Considerando estes factores a necesidade do screening parece clara.
O screening do consumo de alcol desde a atención primaria leva consigo moitos beneficios potenciais. Proporciona unha oportunidade para educar aos pacientes sobre o consumo dentro dos niveis de baixo risco e os riscos que supón o consumo. A información sobre a cantidade e frecuencia do consumo de alcol pode axudar a establecer o diagnóstico do estado actual do paciente, así como tamén pode alertar aos clínicos sobre a necesidade de advertir aos pacientes cuxo consumo podería afectar adversamente á súa medicación e a outros aspectos do seu tratamento. O screening tamén ofrece aos clínicos a oportunidade de adoptar medidas preventivas que demostraron a súa efectividade en reducir os riscos relacionados co alcol.


Estudo sobre o risco de consumir alcol


https://www.ispeech.org

Outro estudo advirte do risco de beber un 'pouco' de alcol
A calquera idade, os bebedores diarios teñen un 20 por cento máis de probabilidade de morrer prematuramente que os bebedores menos frecuentes.
¿Sabe que beber un vaso de viño diario por razóns de saúde pode non ser tan saudable despois de todo?

Polo menos iso é o que suxire un estudo da Facultade de Medicina da Universidade de Washington en St. Louis (EE. UU.), que tras analizar os datos de máis de 400.000 persoas de entre 18 e 85 anos descubriu que consumir unha ou dúas bebidas catro ou máis veces por semana (unha cantidade considerada saudable segundo as pautas actuais), aumenta o risco de morte prematura nun 20 por cento, en comparación con beber só tres veces á semana ou menos. O estudo publícase na revista « Alcoholism: Clinical & Experimental Research».

«Adoitaba parecer que tomar unha ou dúas bebidas ao día non era gran cousa, e mesmo algúns estudos suxiren que pode mellorar a saúde», dixo a primeira autora Sarah M. Hartz. «Pero agora sabemos que mesmo os bebedores diarios máis liviáns teñen un maior risco de mortalidade».

Esta información, non totalmente descoñecida, debería preocupar especialmente aos europeos, os maiores bebedores do planeta, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), pero tamén aos españois, onde a pesar de que o consumo de alcol entre 1961 e 2016 diminuíu, pasando de ao redor de 15 litros anuais por persoa a uns 10 litros, con todo, segue sendo lixeiramente superior á media europea, calculado en 9’8 litros anuais por persoa. De acordo coa OMS, no continente europeo case a metade da poboación, o 43,8%, consome regularmente algún tipo de bebida alcohólica, un 16,0% considéranse como antigos alcohólicos e un 40,2% abstense de beber esta substancia.

Entón, ¿podemos ou non beber alcol de forma moderada?

Pois depende; algúns estudos anteriores relacionan o consumo moderado cunha mellor a saúde cardiovascular pero, por exemplo, a Sociedade Americana de Oncoloxía Clínica (NOXO), nun artigo que revisou diferentes estudos que relacionan o consumo de alcol e cancro publicado « Journal of Clinical Oncology» mostrábase tallante: o consumo de alcol, xa sexa leve, moderado ou intenso, está relacionado cun maior risco de distintos tipos de cancros, como o de mama, colon, esófago e cabeza e pescozo.

Os beneficios potenciais son superados polos riscos.
Agora, no estudo coordinado por Hartz mostra que os beneficios potenciais son superados polos riscos. O seu equipo avaliou o risco de enfermidade cardíaca e cancro e descubriu que, aínda que nalgúns casos, o consumo de alcol pode reducir o risco de problemas relacionados co corazón, pero que o consumo diario aumenta o risco de cancro e, como resultado, o risco de mortalidade.

«O consumo dunha ou dúas bebidas durante catro días por semana pareceu protexer fronte ás enfermidades cardiovasculares, pero beber todos os días eliminaba eses beneficios –afirma- E con respecto ao risco de cancro, calquera consumo de alcol foi prexudicial».

O nivel máis seguro de consumo de alcol é CERO
Na miña opinión, as persoas xa non deberían considerar unha copa de viño ao día como algo saudable.
Este novo traballo preséntase despois da investigación publicada en « The Lancet», que revisou os datos de máis de 700 estudos en todo o mundo e concluíu que o nivel máis seguro de consumo de alcol é CERO. Pero ese estudo analizou todos os tipos de consumo de alcol, desde consumo de alcol leve ata consumo excesivo de alcol. Con todo, a análise do equipo da Universidade de Washington centrouse naqueles que consumían só unha ou dúas bebidas ao día.

En concreto, o estudo analizou dous grandes grupos de persoas: 340.668 participantes, entre 18 e 85 anos, na Enquisa Nacional de Saúde de EE. UU., e outras 93.653 persoas entre 40 e 60 anos que foron tratadas como pacientes ambulatorios.

«Un aumento do 20 por cento no risco de morte é moito máis importante nas persoas maiores que xa teñen maior risco -explica Hartz-. É dicir, aos 20 anos falecen poucas persoas, así que un aumento dun 20 por cento na mortalidade é unha cifra pequena pero significativa. A cuestión é que a medida que as persoas envellecen, o seu risco de morte por calquera causa tamén aumenta, polo que un incremento do 20 por cento de risco aos 75 anos tradúcese en moitas máis mortes do que supoñería aos 25 anos».

 «Na miña opinión, as persoas xa non deberían considerar unha copa de viño ao día como algo saudable»


F.A.R.G.A. no IV Encuentro de Mujeres Adictas en Rehabilitación y Familiares


tts

Os días 15, 16 e 17 de Marzo tivo lugar en Illescas, Toledo, o IV Encontro de Mulleres Adictas en Rehabilitación e Familiares. A Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Galicia acudiu a este evento acompañado de enferm@s alcohólic@s das asociacións Areva de Vilagarcía de Arousa, Adiante das Pontes e Aisa de Santiago de Compostela. Unha experiencia moi positiva en todos os aspectos, convivencia, intercambio de vivencias e testemuños, aprendizaxe para a nosa recuperación, etc....
Actividades como esta son as que nos lembran que non estamos sós, que somos un colectivo ao que hai que dar visibilidade, e que co que achega cada un podemos axudar a máis persoas que se atopan na mesma situación que nós antes de dar o primeiro paso, o recoñecemento da enfermidade e comezar a nosa rehabilitación.
Desde F.A.R.G.A. queremos agradecer a tod@s  l@s que fixeron posible este evento, ás persoas que nos acompañaron, e animar ao resto de enferm@s alcohólic@s das demais asociacións para participar neste tipo de eventos que favorecen a nosa rehabilitación.
XUNTOS é máis fácil facernos visibles, informar que estamos aí para axudar no posible, que hai saída e que xuntos podemos.

Compartimos con tod@s vos o vídeo resumo de este encontro.

Grazas a tod@s por todo.


Traducir a…

Visitas

contador de visitas

Sígueme no Twiter

A %d blogueros les gusta esto: